headerslide

Het belang van SNF-certificering voor uitzendbureaus

29-04-2024

De Stichting Normering Flexwonen (SNF) speelt een belangrijke rol in het waarborgen van kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten. Deze certificering garandeert dat de accommodaties niet alleen veilig en comfortabel zijn, maar ook voldoen aan strenge wettelijke eisen. Voor uitzendbureaus betekent het behalen van een SNF-certificering een naleving van de wet, maar ook een sterke positionering als betrouwbare werkgever.

De behoefte aan voldoende huisvesting wordt steeds urgenter, aangezien het aantal arbeidsmigranten blijft stijgen terwijl het aanbod achterblijft. Deze kloof tussen vraag en aanbod leidt tot uitdagingen, niet alleen voor de arbeidsmigranten zelf, maar ook voor de bedrijven die afhankelijk zijn van hun arbeid. Het dichten van deze kloof is dus van groot belang voor de stabiliteit en groei van vele sectoren.

Onze software kan zowel gecertificeerde huisvesting als niet-gecertificeerde huisvesting correct inhouden. Alleen met een SNF-certificering mogen uitzendbureaus namelijk 25% onder wettelijk minimumloon inhouden. Onze software helpt uitzendbureaus bij het correct verwerken van deze inhoudingen en zorgt voor een heldere administratie conform de SNF-normen. Wilt u hier meer over lezen? Bekijk dan ons vorige artikel over de ET-regeling hier.

Het belang van SNF-certificering

Een SNF-certificering wordt vaak aangevraagd door uitzendbureaus, werkgevers, vastgoedbeheerders- en eigenaren, gemeenten en andere overheidsinstanties. Met een SNF-certificering tonen uitzendbureaus aan dat ze voldoen aan de basisvereisten rondom huisvesting, maar het toont ook aan dat ze extra stappen zetten voor het welzijn van arbeidsmigranten. Dit versterkt het imago van uitzendbureaus als een verantwoordelijke werkgever.

Wettelijke achtergrond en vereisten

De wetgeving rondom huisvesting van arbeidsmigranten is complex en verandert regelmatig. SNF-certificering verifieert uitzendbureaus om aan de richtlijnen te voldoen. Dit verzekert uitzendbureaus dat ze handelen volgens de juiste wet- en regelgeving. In onze software hebben wij deze veranderingen opgenomen, zodat uitzendbureaus hier zelf niet achteraan hoeven te gaan.

Bovendien, met het oog op de aankomende wetswijzigingen, zal het tekort aan geschikte huisvesting alleen maar meer onder druk komen te staan. Bedrijven en overheden zullen moeten samenwerken om snelle en duurzame oplossingen te vinden, zoals het ombouwen van bestaande gebouwen en het ontwikkelen van nieuwe wooncomplexen specifiek voor deze doelgroep.

Voordelen van de SNF-certificering

Als je als uitzendbureau aan de SNF-normen voldoet, dan zorgt dit voor een aantal voordelen:

 • Het minimaliseert juridische risico’s rondom huisvesting;
 • Het versterkt de reputatie als voorkeurswerkgever;
 • Het resulteert in een hogere tevredenheid en loyaliteit van werknemers;
 • Voldoen aan de SNF-certificering kan belangrijke rol spelen in het behouden van arbeidsmigranten in de huidige markt.

Recente wijzigingen rondom de SNF-certificering

Per 1 januari 2024 zijn de volgende aanpassingen gedaan in de SNF-normen: 

 • Ruimte per persoon: de minimale ruimte per persoon in slaapkamers is vastgesteld op 12 vierkante meter voor de eerste persoon en moet voor elke extra persoon in dezelfde kamer met ten minste 6 vierkante meter toenemen. 
 • Sanitaire voorzieningen: er moet minstens één toilet beschikbaar zijn voor elke acht personen en één douche voor elke tien personen. 
 • Brandveiligheid: de eisen voor brandveiligheid zijn aangescherpt. Elke kamer moet voorzien zijn van een rookmelder en er moet ten minste één brandblusser aanwezig zijn per verdieping. 
 • Kookfaciliteiten: er is bepaald dat er minimaal één kookpunt moet zijn per vijf bewoners, deze kookpunten moeten juist zijn verdeeld waardoor mensen hier gelijktijdig gebruik van kunnen maken. 
 • Privacy: om privacy te waarborgen, moeten slaapkamers deuren hebben die op slot kunnen. 
 • Internettoegang: een toegankelijke internetverbinding moet in alle woonruimtes beschikbaar zijn. 
 • Registratie en transparantie: er worden eisen gesteld aan het duidelijk en transparant registreren van alle bewoners, met een juiste administratie van wie wanneer op welke locatie verblijft. 

De toekomst van huisvesting voor arbeidsmigranten

De toekomst van huisvesting voor arbeidsmigranten kent een aantal uitdagingen en kansen. Om het tekort aan geschikte woonruimtes aan te pakken, zijn er oplossingen zoals het beschikbaar stellen van hotels en kantoorgebouwen die dienen als wooncomplexen voor arbeidsmigranten. Dit brengt complexe vraagstukken met zich mee.

Uitdagingen rondom de huisvesting

Ondanks strikte regelgeving rondom de huisvesting van arbeidsmigranten, zijn er regelmatig berichten in de media over ondermaatse woonomstandigheden. Deze situaties benadrukken het belang van strenge handhaving van de normen en de noodzaak voor verbetering van de huisvestingsvoorwaarden.

Daarnaast heerst er vaak een ‘Not In My Backyard’ (NIMBY)-mentaliteit, waarbij lokale bewoners zich verzetten tegen de komst van huisvesting voor arbeidsmigranten in hun buurt. Dit is deels te wijten aan zorgen over vermeende overlast, maar hangt ook nauw samen met bredere maatschappelijke debatten rond migratie en integratie.

Wetsvoorstel

Er is een wetsvoorstel dat per 1 januari 2026 in werking zou moeten treden, waarbij het niet langer toegestaan is om arbeidsmigranten samen op één kamer te laten slapen. Dit voorstel zal naar verwachting het tekort aan huisvesting verder vergroten en vereist dat er op grote schaal nieuwe, individuele woonoplossingen worden gecreëerd.

De rol van onze software met betrekking tot de SNF-certificering

Onze software kan een belangrijke rol spelen bij het doorvoeren van deze veranderingen. Nocore kan helpen bij het effectief beheren van de huisvestingsvoorzieningen door middel van onze software. Onze software helpt niet alleen bij het naleven van de huidige normen, maar integreert ook de toekomstige wettelijke veranderingen.

Het beheren van de vereisten van de SNF-certificering kan dus complex zijn. Onze softwareoplossingen vereenvoudigen en optimaliseren het proces. Wilt u meer informatie over hoe Nocore u kan ondersteunen bij deze en andere ingewikkelde onderwerpen omtrent arbeidsmigratie? Neem dan gerust contact met ons op of bezoek onze pagina over arbeidsmigranten.

 

Geschreven door: Rob van den Hoogen

Kennisreeks stap voor stap door arbeidsmigratie

Nocore navigeert uw uitzendbureau door de complexe arbeidsmigratiemarkt. Lees ook onze andere artikelen in de serie ‘stap voor stap door arbeidsmigratie’ via onderstaande links:

Energie-efficiëntieklasse D C B A E F G