headerslide

ItsClean Workflows

AaWorkflows is het procesmanagementsysteem van ItsClean. Met deze module kunt u handelingen van acties in tijd beschrijven en de volgorde ervan.

Workflow sjablonen

Door middel van sjablonen kan een beschrijving gemaakt worden van een workflow en de regels die bij deze workflow horen. Bij het aanmaken van een sjabloon wordt een startconditie vastgelegd, deze geeft aan wanneer dit sjabloon moet worden omgezet tot een workflow. Een sjabloon kan een variabel aantal regels bevatten, die acties beschrijven die genomen moeten worden naar aanleiding van de startconditie. Hierin kunt u dan gedetailleerd omschrijven wat er dient te gebeuren en aangeven wie de uitvoerder zou moeten zijn van deze regel of actie. Deze regels kunnen in tijd worden gepland door middel van relatieve datums (2 weken na start, 1 maand en 3 dagen na start, enz). AaWorkflow wordt op verschillende plekken binnen de software van Nocore ItsClean achter de schermen aangeroepen en reageert op toevoegingen en wijzigingen die plaats vinden tijdens het muteren van gegevens. Bij het reageren op deze mutaties wordt een sjabloon omgezet in een workflow en de bijbehorende regels omgezet in acties.

Workflow acties

De acties die aangemaakt worden door de workflow komen bij de gekoppelde gebruiker naar boven als signalering. Gebruikers kunnen via een actieoverzicht bekijken welke acties in de huidige week (of een andere periode) moeten worden genomen. Acties kunnen worden gemeld als voltooid en eventuele opmerkingen kunnen hieraan worden toegevoegd. Deze opmerkingen kunnen door andere gebruikers van Nocore ItsClean, die ook acties hebben in diezelfde workflow, bekeken worden om extra informatie te krijgen over de afhandeling van die workflow.

Enthousiast over de module?

Wij willen graag met u sparren over de mogelijkheden.

Wat zeggen andere partijen?

Energie-efficiëntieklasse D C B A E F G