headerslide

Trends in een groeiende zzp-markt

05-06-2023

Trends in een groeiende zzp-markt: interview met Sév Smits (Directeur Nocore Flex)

De zzp-markt is al jaren een discussiepunt in politiek Den Haag: hoe zorgen we voor meer (financiële) zekerheid bij flexibele krachten? Hoe voorkomen we het fenomeen ‘schijnzelfstandigheid’? En is een minimumtarief voor zzp’ers nou wel of niet gewenst? We vroegen het aan Sév Smits, Directeur van Nocore Flex, hoe hij hier tegenaan kijkt.

Welke trends zie je in de zzp-markt?

De zzp-markt is de laatste jaren flink gegroeid. In 2022 nam het aantal zzp’ers op de arbeidsmarkt met 13% toe tot maar liefst 1,2 miljoen (CBS). De arbeidsmarkt heeft behoefte aan flexibele krachten en dit zal zeker zo blijven: flexibiliteit geeft ruimte aan ondernemerschap en zorgt ervoor dat bedrijven in kunnen spelen op veranderingen, zoals fluctuaties in werkaanbod en marktomstandigheden. Deze wendbaarheid van werkgevers mag alleen niet ten koste gaan van de benodigde zekerheid van de flexwerker. Daarom is regulering in de flexmarkt nodig (Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakker, 3 april 2023). We zien de laatste jaren wel een verschuiving van de uitzendsector naar de zzp-markt: het aantal uitzenduren blijven dalen (ABU Marktmonitor) en de zzp-uren stijgen. Deze daling en stijging zijn nagenoeg gelijk aan elkaar.

Hoe ontstaat de verschuiving naar de zzp-markt?

Dit zit met name in de sterkere regulering van de uitzendbranche. De regels of ‘restricties’ die hier gelden zie je voor zzp’ers niet of veel minder. Het kabinet dringt aan op verdere regulering in de arbeidsmarkt, om meer zekerheid te creëren voor werkenden, met name voor werknemers met flexibele contracten.

Voor de uitzendbranche betekent dit onder andere dat uitzendkrachten die in dienst zijn bij een uitzendbureau sneller een contract moeten krijgen met meer zekerheid. Zij krijgen bijvoorbeeld eerder recht op een vast contract. Vroeger kon een uitzendbureau een medewerker ruim vijf jaar op een tijdelijk contact uitzenden. Dit wordt de komende tijd uitgefaseerd naar maximaal drie jaar. Voor het inhuren van zzp’ers gelden hiervoor tot nog toe geen restricties. Wat wel in het leven wordt geroepen voor zelfstandigen is een verplichte, betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering, zodat ze een vangnet hebben als ze arbeidsongeschikt worden.

Over het algemeen is de uitzendbranche veel sterker gereguleerd dan de zzp-markt. Zo is er de inlenersbeloning voor uitzendkrachten en zijn de rechten voor medewerkers in 2023 aangescherpt binnen de cao voor uitzendkrachten. Hierdoor neemt de zekerheid toe en neemt het probleem van ‘armoede’ aan de onderkant van de uitzendbranche af. Hoewel er binnen de uitzendbranche nog veel uitzendbedrijven bestaan die niet handelen volgens de regels, wordt dit verder aangescherpt met een verplichte certificering die waarschijnlijk vanaf 2025 ingaat.

Maar sommige werkgevers kiezen de weg van de minste weerstand en het inhuren van zzp’ers lijkt in veel gevallen aantrekkelijker. Daarmee verschuift de armoede naar de zzp’ers. Werknemers worden lekker gemaakt met een hoger uurtarief als zelfstandige, maar zien niet altijd de risico’s in, zoals het zelf moeten regelen van verzekeringen en het pensioen. Deze kosten gaan van het vastgestelde uurtarief af. Het komt voor dat zzp’ers hierdoor worden uitgebuit.

Er is al een hele tijd discussie over het invoeren van een minimumtarief voor zzp’ers. Hoe kijk je vanuit Nocore hier tegenaan?

Als Nocore staan we achter de invoering  van een minimumtarief voor zzp’ers. De grootste armoede en problemen met schijnzelfstandigheid zitten namelijk bij de zzp’met een (te) laag tarief. Door een minimumtarief in te voeren pak je dit grotendeels aan, doordat je het gat tussen de uitzendsector en de zzp-markt, en daarmee de concurrentie, sterk verkleind. Het minimumtarief voor zzp’ers zou gekoppeld kunnen worden aan het Wettelijke Minimumloon (WML).

Een tegengeluid is dat zzp’ers ook werken met een totaalprijs voor de opdracht, in plaats van op uurbasis. Een minimum uurtarief afspreken heeft dan weinig effect. Maar een heel groot deel van de zelfstandig ondernemers werken nog steeds met een uurtarief, dus je dekt een heel deel van de markt al in. Het voorstel voor een  verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is op zich prima, maar als er geen minimumtarief wordt ingevoerd kunnen veel zzp’ers deze verzekering mogelijk niet eens betalen. Hoewel het minimumtarief slechts een gedeelte van de problemen in de branche gaat oplossen, is het een goed begin. Je kunt niet alles in één keer.

Hoe kan Nocore zelfstandigen ondersteunen?

De verschuiving van de uitzendbranche naar de zzp-markt zagen we bij Nocore aankomen. Als softwareleverancier hebben hierop ingespeeld met de ontwikkeling van een zzp-module. Met deze module kunnen we zzp’ers en bedrijven die zzp’ers bemiddelen en/of inlenen ondersteunen in het optimaliseren en digitaliseren van de  administratieve processen en facturatie.

Wat is de meerwaarde van het softwarepakket voor zzp-bemiddelaars?

Het grootste voordeel van werken met de zzp-module is dat alle administratie integraal vanuit één systeem wordt gefaciliteerd. De uren en uurtarieven van de zzp’er staan geregistreerd en het systeem maakt aan de hand daarvan automatisch de facturen aan.

Binnen het bemiddelingsmodel factureert het bemiddelingsbureau enkel de fee voor het maken van de connectie naar de eindklant en de zzp’er factureert zelf de gewerkte uren door. Dit doet de zzp’er eenvoudig via de zzp-module, volgens de regels van de belastingdienst en in het gewenste format, zoals toevoeging van het bedrijfslogo van de zzp’er.

Met het tussenkomstmodel, of inleen- of doorleenmodel, stuurt het bemiddelingsbureau de verkoop- én inkoopfactuur naar de klant. Omdat de uren en tarieven van de zzp’ers al vaststaan in het systeem hoeft dit dus maar één keer te worden ingevoerd en er is geen extra controleslag nodig. Het uitzendbureau hoeft dan de factuur van de zzp’er niet handmatig meer in te voeren in het boekhoudingssysteem. Dat scheelt veel tijd waardoor je sneller kunt factureren. Daarnaast worden de verkoop- en inkoopfactuur gelijktijdig afgehandeld wanneer zzp’ers en bemiddelaars gebruik maken van ons systeem. Dit geeft een betrouwbaarder en duidelijker beeld van de daadwerkelijke marge.

Interesse in werken met de zzp-module? Vraag nu gratis een demo aan!

Energie-efficiëntieklasse D C B A E F G