Nederland ICT Algemene Voorwaarden

Op de producten en dienstverlening van Nocore Group zijn de algemene voorwaarden van Nederland ICT van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 14 januari 2009 onder nummer30174840 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.nederland-ict

De Nederland ICT Voorwaarden zijn zo opgezet, dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie. Tevens houden de Nederland ICT Voorwaarden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak. De algemene voorwaarden beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen de leverancier en de klant.

www.nederlandict.nl

Algemene Voorwaarden ICT